Celoštátne a krajské kolo geografickej olympiády

V dňoch 28. 4. – 30. 4.. 2023 prebehol v Bratislave 51. ročník celoštátneho kola geografickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentoval Filip Grúň, žiak I. A triedy. Súťaž pozostávala z vedomostného testu, z testu z angličtiny a z obhajoby písomnej práce, ktorú Filip vypracoval na tému Panoráma pohoria Tribeč. Počas troch súťažných dní dokázal excelentne obhájiť svoje bohaté geografické vedomosti, zručnosti a tvorivosť a v celkovom poradí sa v rámci Slovenska umiestnil na 2. mieste.

Aj medzi mladšími žiakmi nám vyrastajú šikovní geografi, ktorí veríme, že na tieto výsledky budú vo vyšších ročníkoch nadväzovať. Takýmto talentom je aj Dominika Hudecová, žiačka sekundy, ktorá na okresnom kole geografickej olympiády obsadila vo svojej vekovej kategórii 1. miesto a po postupe do vyššieho kola si vybojovala 2. miesto v rámci Nitrianskeho kraja.

Obom žiakom srdečne blahoželáme!