Celoštátne a krajské kolo geografickej olympiády

V dňoch 28. 4. – 30. 4.. 2023 prebehol v Bratislave 51. ročník celoštátneho kola geografickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentoval Filip Grúň, žiak I. A triedy. Súťaž pozostávala z vedomostného testu, z testu z angličtiny a z obhajoby písomnej práce, ktorú Filip vypracoval na tému Panoráma pohoria Tribeč. Počas troch súťažných dní dokázal excelentne obhájiť svoje bohaté geografické vedomosti, zručnosti a tvorivosť a v celkovom poradí sa …

VIAC….

Celoslovenské kolo OSJL

V dňoch 24. 4.-25.4. 2023 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z písomného testu, transformácie textu a rečníckeho prejavu. Našu školu reprezentoval Adam Pusztai (kvarta), ktorý na celoslovenskom kole OSJL v kategórii C získal úžasné 3. miesto. Adamovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho úspechu

Exkurzia v sklárňach v Katarínskej hute v Cinobani.

20.apríla 2023 sme sa zúčastnili exkurzie v sklárňach na južnom Slovensku. V sklárni sme sa stretli s odborníkmi, ktorý poznali všetky detaily procesu výroby skla a sprevádzali nás v priestoroch továrne. Videli sme vrecia s potrebnými materiálmi, ako napríklad kremenným pieskom – oxidom kremičitým,  hlavná zložka  pri výrobe skla. Spoznali sme  rôznorodé stroje, ktoré sa podieľali na tvorbe skla. Najzaujímavejšou  časťou prehliadky …

VIAC….

Mladý Európan

Dňa 25.04. 2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého ročníka Vladimír Baláž, Jakub Hangai a Róbert Čunderlík,  ktorí  sa umiestnili na 4. mieste. Srdečne blahoželáme.

Deň Zeme

V týždni od 17. do 21. apríla sme si s našimi žiakmi pripomenuli blížiaci sa deň Zeme. K vyčisteniu a skrášleniu okolia školy prispeli triedy I. A, II. A, sekudna a septima.

Celoštátne kolo olympiády ľudských práv

V dňoch 18. apríla až 20. apríla 2023 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole súťažiaci  riešili modelové situácie z oblasti ľudských práv a v druhom kole obhajovali svoje názory a postoje v napísané v úvahách na zadané témy. Súťažiaci  absolvovali aj workshopy na rôzne témy, ktoré realizovali inštitúcie ako Amnesty International, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií a Slovenské národné stredisko pre ľudské …

VIAC….

Matematický B-deň

Tento školský rok usporiadala Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s Freudenthalovým inštitútom pre vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov pri Univerzite v Utrechte (Holandsko) už XII. ročník matematickej súťaže s názvom Matematický B-deň, ktorej podstatou je skúmanie, uvažovanie a tímová práca. Počas 7 hodín riešili žiaci zadanie – zbierku gradovaných úloh s otvorenými matematickými problémami, pričom hlavnú úlohu tentokrát zohrávala voda a …

VIAC….

Divadelné predstavenie

Dňa 4. apríla 2023 žiaci z tried Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta absolvovali divadelné predstavenie pod názvom Cesta slovenskou históriou: Od Sama po Jánošíka. Vtipným a  zaujímavým spôsobom im boli predstavené významné osobnosti a medzníky slovenskej histórie ako napr. kupec Samo, Svätopluk, život v stredovekom Uhorsku,  stavovské povstania, Juraj Jánošík. Za divadelné predstavenie ďakujeme  šermiarsko-divadelnej  kumpánii VIA HISTORICA zo Zvolena