Exkurzia – Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Múzeum holokaustu

Študenti tretieho ročníka, ktorí navštevujú seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár a seminár z ekonomiky, sa dňa 17.5.2022 zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie do Bratislavy a Serede. V Bratislave navštívili Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu, kde si vypočuli prednášku o Európskej Únií a svoje vedomosti o danej téme si overili v kvíze a ďalších vedomostných aktivitách. V Seredi absolvovali komentovanú prehliadku expozícií Múzea holokaustu, počas ktorej získali informácie o holokauste na Slovensku v rokoch 1939 až 1945, …

VIAC….

Divadelné predstavenie

Od Viedne k Štúrovcom Dňa 18.5.2022 žiaci Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty absolvovali divadelné predstavenie Cesta Slovenskou históriou – Od Viedne k Štúrovcom. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty o bitke  pri Viedni v roku 1683, o Jánošíkovi, Márii Terézií a jej reformách, o francúzskej revolúcií a Štúrovcoch. Za zaujímavé divadelné predstavenie ďakujeme šermiarsko-divadelnej …

VIAC….

Súťaž Mladý Európan

Dňa 26. 4. 2022 sa v Komárne uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže pre mladých ľudí pod názvom Mladý Európan. Trojčlenné družstvá, ktoré tvorili študenti stredných škôl, súťažili v troch kolách. V prvých dvoch kolách sa overovali základné poznatky o EÚ a jazykové zručnosti. Tretie kolo predstavovalo vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti geografie, literatúry, histórie, politiky, ba dokonca i športu. …

VIAC….

Prednáška v synagóge

Dňa 19.5.2022 sa v miestnej synagóge konal odborný seminár na tému: Holokaust na arbitrážnom území a v Leviciach. Spolu s kolegyňou Mgr. I. Koskovou veľmi pekne ďakujeme za podnetnú a obohacujúcu prednášku.

Krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko

Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 16. mája v Nitre. Viktória Jančová (Sekunda) získala v silnej konkurencii krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

Výsledky chemickej olympiády

Celkové výsledky chemickej olympiády vo všetkých kategóriách: kategória A: úspešní riešiteľ celoslovenského kola Jakub Koprla 4. D kategória B: krajské kolo 1. miesto Adam Kuny X úspešní riešitelia: Peter Felyó 2. A Michaela Sádecká 2. B kategória C: krajské kolo: úspešní riešitelia: Nina Tomová 2. D Samuel Gagač Q Karol Borsík Q kategória D: krajské kolo : úspešné riešiteľky, ktoré …

VIAC….

Majstrovstvá kraja v bedmintone

10.5.2022 sa uskutočnili krajské majstrovstvá v bedmintone žiakov SŠ v Šuranoch. Naši chlapci Benjamín Korbela a Filip Žilkay postúpili na Majstrovstvá Slovenska. Neprehrali ani jeden zápas.

Účelové cvičenie

Dňa 2.5.2022 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov 1. ročníka.