Workshop Rozhodovanie

Dňa 30.5.2022 žiaci Tercie v rámci predmetu občianska náuka absolvovali workshop ,,Rozhodovanie“. V rámci workshopu žiaci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku; spoznali osud mladého židovského dievčaťa Evy,  ktorá bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Počas celého workshopu žiakom boli v dobových reáliách demonštrované princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmus, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti.

Za realizáciu workshopu ďakujeme lektorom z občianskeho združenia Post Bellum SK.