Súťaž Mladý Európan

Dňa 26. 4. 2022 sa v Komárne uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže pre mladých ľudí pod názvom Mladý Európan. Trojčlenné družstvá, ktoré tvorili študenti stredných škôl, súťažili v troch kolách. V prvých dvoch kolách sa overovali základné poznatky o EÚ a jazykové zručnosti. Tretie kolo predstavovalo vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti geografie, literatúry, histórie, politiky, ba dokonca i športu.

Naši študenti – D. Baloghová, G. Czúdorová a A. Haško získali 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola v Trenčíne.

Srdečne blahoželáme.