Exkurzia – Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Múzeum holokaustu

Študenti tretieho ročníka, ktorí navštevujú seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár a seminár z ekonomiky, sa dňa 17.5.2022 zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie do Bratislavy a Serede.

V Bratislave navštívili Informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu, kde si vypočuli prednášku o Európskej Únií a svoje vedomosti o danej téme si overili v kvíze a ďalších vedomostných aktivitách. V Seredi absolvovali komentovanú prehliadku expozícií Múzea holokaustu, počas ktorej získali informácie o holokauste na Slovensku v rokoch 1939 až 1945, o fungovaní a živote Židov v pracovnom tábore v Seredi.