Výsledky chemickej olympiády

Celkové výsledky chemickej olympiády vo všetkých kategóriách:

kategória A: úspešní riešiteľ celoslovenského kola Jakub Koprla 4. D

kategória B: krajské kolo 1. miesto Adam Kuny X

úspešní riešitelia: Peter Felyó 2. A

Michaela Sádecká 2. B

kategória C: krajské kolo: úspešní riešitelia:

Nina Tomová 2. D

Samuel Gagač Q

Karol Borsík Q

kategória D: krajské kolo : úspešné riešiteľky, ktoré v okresnom kole

získali: 2. miesto Patrícia Árendášová K

3. miesto Hana Holíková K