MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA

V rámci Dňa vedy na GAVe 20.11.2019 sa15 žiakov 1.ročníka zúčastnilo matematickej prechádzky v areáli našej školy. Matematické prechádzky sú súčasťou projektu MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe). Ich cieľom je riešenie  matematických úloh súvisiacich s reálnym objektmi, ktoré musia žiaci nájsť vonku, na základe údajov z mobilnej aplikácie MathCityMap. Po úvodnom oboznámení s myšlienkou projektu, ktorú …

VIAC….

STARŠÍ UČIA MLADŠÍCH

Aktivita ,,Starší učia mladších” na hodine dejepisu. Žiačky I.A triedy Laura Bartková a Dominika Budovcová žiakom kvarty a tercie priblížili udalosti novembra 1989.

30 ROKOV OD NEŽNEJ

Dňa 14. 11. 2019 niektorí žiaci tretieho ročníka absolvovali prednášku odborného pracovníka Tekovského múzea Mgr. Petra Plevu na tému 30 rokov od Nežnej… Toto podujatie organizačne zabezpečila Tekovská knižnica v Leviciach. Ďakujeme.

NÁVŠTEVA TEKOVSKÉHO MÚZEA

Dňa 11. 11. 2019 maturanti z dejepisu navštívili Tekovské múzeum, kde si pozreli expozíciu výstavy Normalizované životy – od okupácie po nežnú revolúciu. Študentov výstavou sprevádzal Mgr. Peter Pleva. Ďakujeme.