Olympiáda o EÚ

V pondelok 24. 10. sa konalo elektronické kolo Olympiády o EÚ, ktorú organizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Našu školu reprezentovalo 5 tímov v zložení – Ema Trgiňová, Petronela Gašperáková, Samuel Pacala, Daniela Töröková, Martin Síkeľa, Adam Červenák, Hana Gažová, Mariana Kyšová, Nina Ivanovová, Adam Haško, Gréta Czúdorová, Damiana Baloghová, Mojmír Bezák, Vladimír Baláž, Emma Tóthová. Napriek tomu, že sme nepostúpili do finále, našim mladým Európanom patria slová chvály a uznania. Ďakujeme