Európsky deň jazykov

26. september sa aj tento rok niesol na GAV-e v duchu jazykovej a kultúrnej rôznorodosti. Predmetové komisie anglického, nemeckého a ruského jazyka pripravili pre študentov bohatú ponuku aktivít a kreatívnych úloh, ktoré prebiehali počas prestávok na chodbách školy a počas hodín cudzích jazykov v triedach. Žiaci si vypočuli malý hudobný koncert a zdravicu v desiatich jazykoch a zapojili sa do všetkých pripravených aktivít, čím si pripomenuli dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a priateľského spolunažívania všetkých národov v Európe.