VYHODNOTENIE OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

ŠKOLSKÉ  KOLO:                             OKRESNÉ  KOLO:         KRAJSKÉ  KOLO:

KATEGÓRIA 1A:

 1. miesto: René Németh (P)                       1. miesto                        5. miesto
 2. miesto: Viktória Košuthová (S)             6. miesto
 3. miesto: Eva Behúlová (S)

KATEGÓRIA 1B:

 1. miesto: Patrícia Árendášová (T)           1. miesto                        5. miesto
 2. miesto: Ronja Novosádová (K)             4. miesto

KATEGÓRIA 2A:

 1. miesto: Daniela Počajiová (X)               1. miesto                        6. miesto
 2. miesto: Tomáš Béreš (X)                         2. miesto                        5. miesto
 3. miesto: Adam Kuny (Q)

KATEGÓRIA 2B:

 1. miesto: Michaela Bónová (O)               2. miesto                        7. miesto
 2. miesto: Natália Sitárová (O)                  3. miesto
 3. miesto: Klára Bukajová (4.D)