VIANOČNÁ AKADÉMIA

Dňa 20.12.2019 sa uskutočnila Vianočná akadémia, kde žiaci predviedli svoje umelecké nadanie v hudbe, recitácii a tanci. Všetkým zúčasteným a organizátorom, vyslovujeme vďaku za príjemný a emotívny zážitok.