DECEMBER NA GAVe

Žiacka školská rada pri GAV Levice už niekoľko rokov prispieva svojimi nápadmi a aktivitami k príjemnejšej atmosfére školy počas celého roka. Svojou činnosťou sa snažíme zlepšiť a efektívne využiť čas strávený v škole, mimo školy či pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Výnimku netvorí ani obdobie adventu pred Vianocami, počas ktorého sme ani v tomto roku nezaostali a pokračovali sme …

VIAC….

Exkurzia Viedeň

Tradíciou PK NEJ je už dlhoročne predvianočná exkurzia do Viedne.  So žiakmi prvého a druhého ročníka sme ju pre veľký záujem absolvovali  v dvoch termínoch – 28. novembra  3. decembra 2019. Navštívili sme Vojensko – historické múzeum,  zámok Belvedere, Technické múzeum a  Prírodovedné múzeum. Deň sme  ukončili prechádzkou po vianočných trhoch pred Viedenskou radnicou.

VIANOČNÁ AKADÉMIA

Dňa 20.12.2019 sa uskutočnila Vianočná akadémia, kde žiaci predviedli svoje umelecké nadanie v hudbe, recitácii a tanci. Všetkým zúčasteným a organizátorom, vyslovujeme vďaku za príjemný a emotívny zážitok.

ŠKOLSKÉ KOLO ONJ

OLYMPIÁDA   V  NEMECKOM   JAZYKU školské kolo 20.11.2019 KATEGÓRIA 1A: miesto – Patrícia Árendášová (S) miesto – Sheila Šipekiová (S) miesto – Mia Sophia Rudolphi (P) KATEGÓRIA 1B: miesto – Filip Bočák (K) miesto – Hung Thuan (K) miesto – Adam Kuny (K) KATEGÓRIA 2A:       miesto – Daniela Počajiová (Q)       miesto – Tomáš Béreš (Q)       miesto – Sára Kovalčíková (Q) KATEGÓRIA …

VIAC….

BATÔŽTEK VIANOČNÝCH AKTIVÍT

Dňa 19.12.2019, vo štvrtok sa na malom GAVe konal „Batôžtek aktivít“. Mali sme tam super program. Na začiatku sme mali v našej triede rovesnícky program „Milujem GAV“, kde sme súťažili v štyroch tímoch. Museli sme odpovedať na otázky o GAVe. Najviac sme sa zabavili pri téme o škole a učiteľoch. Po rovesníckom programe sme si mohli vybrať aktivity, ktoré by …

VIAC….