Stredoškolská konferencia

Dňa 22. 6. 2021 sa konala online Stredoškolská konferencia s cieľom predstaviť odborné práce najlepších projektov celoštátnej prehliadky SOČ v školskom roku 2020/2021.

Našu školu na nej so súťažnou prácou „Matematika v každodennom živote“ reprezentovala autorská dvojica Timea Vrtíková (III. D) a Solange de Fatima Šebová (III. B). Dievčatá sa v rámci svojej práce snažili zistiť, do akej miery považujú študenti stredných a vysokých škôl informácie, ktoré sa vyučujú na predmete matematika na stredných školách, za skutočne využiteľné v živote a  zároveň ponúkli ukážku zbierky príkladov, ktorá by fenomén nevyužiteľnosti matematiky v praxi mohla odbúrať.  

Je fajn vidieť, že aj matematika nás baví … https://youtu.be/PP_uttTKOLE?t=1749