Psota na Slovensku

Dňa 9.11.2023 sa žiaci tretieho ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár a seminár z dejepisu, zúčastnili podujatia Psota na Slovensku, ktoré organizuje Divadlo Pôtoň Bátovce. Ústrednou témou podujatia bol extrémizmus. Program  začal divadelným predstavením Swing Heil. Bola to inscenácia, ktorá mapovala osudy dvoch žien, ktoré počas druhej svetovej vojny boli odsúdené a potrestané za počúvanie zakázaného hudobného žánru (swingu) a tanec. Po predstavení žiaci diskutovali s tvorcami divadelnej inscenácie. Potom absolvovali kreatívne wokshopy a moderovanú diskusiu s odborníkmi.