Olympiáda kritického myslenia

Kritické myslenie, odolnosť voči manipulácii, čitateľská a mediálna gramotnosť, práca s dátami a argumentačné zručnosti sú oblasti, v ktorých dnes boli naši žiaci 1. až 4.ročníka testovaní v Olympiáde kritického myslenia.

Našim študentom držíme palce pri postupe do druhého kola!