Na čaji u britského veľvyslanca

Kostru programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu tvoria na každej škole hlavne učitelia, ktorí povzbudzujú mladých opustiť svoju komfortnú zónu a pomáhajú im napĺňať ich ciele.

Jednou z takých osobností je aj Ing. Miriam Frajtová, ktorá priniesla tento program na Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach pred ôsmimi rokmi a verila mu už od začiatku.

Poďakovaním za jej dlhoročnú obetavú prácu bolo aj pozvanie na klasické britské pohostenie a osobné stretnutie s britským veľvyslancom Nigelom Bakerom, ktorého sa na rezidencii britského veľvyslanca zúčastnilo dvadsať vybraných učiteľov.

Blahoželáme!