Matematické súťaže

Druhý decembrový týždeň sa niesol v duchu matematických súťaži.

V utorok 12. 12. sme sa s našimi tretiakmi a štvrtákmi zapojili do školského kola Matematickej olympiády v kategórii A a s primánmi, sekundánmi a terciánmi do školského kola Pytagoriády.

V stredu 13. 12. štyri naše tímy riešili zadania prvej etapy národného kola Európskej súťaže v štatistike a vo štvrtok 14. 12. dva ďalšie skúmali svet postupnosti matematických operácií v rámci Matematického B dňa.

Všetkým držíme palce v postupe do vyšších kôl!