MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Tak, ako aj po iné roky, aj tento školský rok sme sa zapojili do riešenia matematickej olympiády – súťaže, ktorej cieľom je hlavne vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie, viesť  k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich odborný rast.

S príkladmi matematickej olympiády sa rozhodlo popasovať (vo všetkých kategóriách: Z6, Z7, Z8, Z9, C, B, A) celkove 49 matematických nadšencov, z ktorých najlepšie výsledky dosiahli:

KategóriaMeno žiaka (trieda)Umiestnenie
CJakub Koprla (I. D)3. miesto krajské kolo
CPeter Beňo (kvarta)3. miesto krajské kolo
BRadoslav Petráni (II. C)9. miesto krajské kolo
Z7Rastislav Peňažka (sekunda)1. miesto okresné kolo
Z7Ronja Novosádová (sekunda)4. miesto okresné kolo
Z6Hana Holíková (príma)6. miesto okresné kolo

Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Milan Jánoš (sekunda), Samuel Gagač (sekunda), Miroslav Béder (sekunda), Lukáš Povrazník (sekunda), Peter Beňo (kvarta), Tobiáš Borsík (kvarta) a Monika Homolová (kvinta).

Všetkým srdečne blahoželáme!