KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 17.5.2019 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C. Jakub Koprla z 1.D sa umiestnil na 1. mieste, Gabriel Galló z 1. A na 5. mieste a Miriam Telekyová na 6. mieste. K týmto úspechom im srdečne gratulujeme.

MAJSTROVSKÁ SLOVENSKA – GAUDEAMUS

Basketbal CH SŠ – 1. miesto Samuel Volárik, Martin Frtús, Jakub Zigo, Šimon Slaninka, Denis Lojek, Patrik Pintér, Samuel Lepieš, Martin Danielič, Jaroslav Lukniš, Daniel Csendes. Atletika / skok do diaľky –  2. miesto získala Tereza Rudzanová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Tak, ako aj po iné roky, aj tento školský rok sme sa zapojili do riešenia matematickej olympiády – súťaže, ktorej cieľom je hlavne vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie, viesť  k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich odborný rast. S príkladmi matematickej olympiády sa rozhodlo popasovať (vo všetkých kategóriách: Z6, Z7, Z8, Z9, C, B, A) …

VIAC….