Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 11. 4 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B:

Filip Grúň /2. A/ 1. miesto /úspešný riešiteľ/

Samuel Alexander Chudý /2. B/ 4. miesto /úspešný riešiteľ/

Martin Meszároš, Hana Holíková, Simon Drenka a Lenka Koláriková – úspešní riešitelia

Blahoželáme🤩