Geografický workshop pre deviatakov

Vo štvrtok 9. 11. 2023 sme v poobedných hodinách pokračovali druhým z deviatich tohtoročných workshopov, na ktorom sme sa tentokrát zamerali na geografiu a konkrétne na moria a oceány.

Hľadali sme odpovede na otázky

– Kde sa vzalo na Zemi more a prečo je slané?

– Čo sú morské prúdy, prečo vznikli a aký je ich vplyv?

– Prečo vnikli oceánske ostrovy odpadov a čo s nimi?

Objavovanie nás bavilo. 

Tešíme sa na vás, milí deviataci, aj na ďalších workshopoch. 

Mgr. Jana Baková