EXKURZIA STU

Dňa 12.2.2020 sa žiaci kvarty, 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vybraní žiaci riešia chemickú olympiádu v kategóriách D, C a B. Žiaci si vyskúšali zaujímavé pokusy v chemickom laboratóriu na STU. V prvom pokuse pripravili fotocitlivú látku trihydrát tris (oxaláto) železitanu draselného a overili jeho schopnosti. V druhom pokuse pripravili pyroforické železo, kde pozorovali dážď svetielkujúcich iskier.