Chemický náboj

Dve družstvá nás reprezentovali na celoštátnej súťaži Chemický náboj.

Za 2. ročník v kategórii Junior na 15. mieste sa umiestnili:

Filip Grúň /2. A/, Samuel Alexander Chudý /2. B/, Hana Holíková /X/ a Martin Meszároš /2. A/

Za 3. ročník v kategórii Senior na 22. mieste sa umiestnili:

Rastislav Peňažka/M/, Timotej Tariška /M/, Samuel Gagač /M/ a Karol Borsík /M/