Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii D sa umiestnili úspešné riešiteľky z Tercie Tereza Zelmanova na 5. mieste a Juliana Skokowska na 8. mieste. V kategórii E sa umiestnili žiaci Sekundy Igor Kubica na 3. mieste a Dajana Ďurčova na 2. mieste, z ktorého postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 18. 2. 2022 prebehlo online školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z, do ktorého sa zapojilo celkovo v rámci SR 2 714 súťažiacich, z toho 32 našich žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli Tobiáš Borsík (Septima) a Adam Haško (Sexta), ktorí sa z 381 súťažiacich Nitrianskeho kraja umiestnili v prvej 20-ke. Na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2022, nás budú …

VIAC….

LVVK Malinô Brdo I. turnus

7. – 11. 2. 2022 sa uskutočnil lyžiarsky kurz na Malinôm Brde. Kurzu sa zúčastnili triedy 1. A, 1. B a Kvinta.