Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. V kategórii D sa umiestnili úspešné riešiteľky z Tercie Tereza Zelmanova na 5. mieste a Juliana Skokowska na 8. mieste. V kategórii E sa umiestnili žiaci Sekundy Igor Kubica na 3. mieste a Dajana Ďurčova na 2. mieste, z ktorého postupuje do krajského kola.

Srdečne blahoželáme.