Prednáška Spoločenskovedný seminár

Na spoločenskovednom seminári dňa 27. 04.2021 sme privítali pani prof. PhDr. Silviu Tomaškovú, PhD., ktorá svojou prednáškou “Ľudská myseľ a vedecký výskum” rozšírila naše poznanie o nové myšlienky z filozofie mysle a z experimentálnych výskumov vybraných stavoch mysle v neurovede. Pani profesorka v diskusii veľmi ochotne odpovedala i na náročné otázky našich žiakov. Dovtedy neznáma oblasť filozofie mysle a neurovedy …

VIAC….

IQ OLYMPIÁDA

Do IQ olympiády sa tento rok z celého Slovenska zapojilo  9222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií. Z našej školy to boli štyria primáni, štyria sekundáni, piati terciáni, 11 žiakov kvarty a jeden kvintán. Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne. My patríme do regiónu Západ, čo je Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj. Z prvého miesta z doteraz celkového poradia …

VIAC….

MEDZINÁRODNÝ KONTAKTNÝ SEMINÁR

Dňa 13.04. 2021 som sa zúčastnila Medzinárodného kontaktného seminára: Vytváranie spolupráce medzi akreditovanými organizáciami. Náplňou medzinárodnej konferencie bolo vytvorenie kontaktov pre vzdelávanie učiteľov prostredníctvom kurzov, hospitácií ale aj mobilít žiakov ale aj témy ako Inklúzia vo vzdelávaní, potreba digitalizácie obsahu vzdelávania, mentálne zdravie vo vzdelávaní a iné. Získali sme množstvo kontaktov na školy, gymnázia z celej EU- prevažne severských krajín …

VIAC….

ONLINE WORKSHOP “Iba sme sa narodili”

Dňa 7.4.2021 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali online workshop ,,Iba sme sa narodili“. Workshop viedli lektori Mgr. Iveta Harváneková a Mgr. Martin Hoľko z občianskeho združenia Post Bellum SK. V rámci workshopu bola žiakom predstavená slovenská spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Študenti cez príbehy skutočných ľudí boli vedení …

VIAC….