ONLINE WORKSHOP “Iba sme sa narodili”

Dňa 7.4.2021 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali online workshop ,,Iba sme sa narodili“. Workshop viedli lektori Mgr. Iveta Harváneková a Mgr. Martin Hoľko z občianskeho združenia Post Bellum SK.

V rámci workshopu bola žiakom predstavená slovenská spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Študenti cez príbehy skutočných ľudí boli vedení k pochopeniu historických súvislostí, následkov ľudského konania, antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. V skupinovej práci vystupovali v rolách pamätníkov, dobových novinárov, súčasných novinárov i zástupcov obyčajných ľudí. Postupne prechádzali vývojom spoločnosti až do súčasnosti a reflektovali svoje postoje cez rôzne médiá. Počas tejto aktivity si účastníci workshopu uvedomili krehkú hranicu medzi pravdivými a nepravdivými informáciami a následky propagandy, manipulácie s verejnou mienkou, nepreverovania informácií.

Za realizáciu workshopu ďakujeme lektorom Mgr. Ivete Harvánekovej a Mgr. Martinovi Hoľkovi z občianskeho združenia Post Bellum SK.