MEDZINÁRODNÝ KONTAKTNÝ SEMINÁR

Dňa 13.04. 2021 som sa zúčastnila Medzinárodného kontaktného seminára: Vytváranie spolupráce medzi akreditovanými organizáciami. Náplňou medzinárodnej konferencie bolo vytvorenie kontaktov pre vzdelávanie učiteľov prostredníctvom kurzov, hospitácií ale aj mobilít žiakov ale aj témy ako Inklúzia vo vzdelávaní, potreba digitalizácie obsahu vzdelávania, mentálne zdravie vo vzdelávaní a iné. Získali sme množstvo kontaktov na školy, gymnázia z celej EU- prevažne severských krajín ako Fínsko, Švédsko,Dánsko .

PaedDr. Vivien Bieliková, koordinátor Erasmus+ projektov