Prednáška Spoločenskovedný seminár

Na spoločenskovednom seminári dňa 27. 04.2021 sme privítali pani prof. PhDr. Silviu Tomaškovú, PhD., ktorá svojou prednáškou “Ľudská myseľ a vedecký výskum” rozšírila naše poznanie o nové myšlienky z filozofie mysle a z experimentálnych výskumov vybraných stavoch mysle v neurovede. Pani profesorka v diskusii veľmi ochotne odpovedala i na náročné otázky našich žiakov. Dovtedy neznáma oblasť filozofie mysle a neurovedy nám umožnili pochopiť zákonitosti ľudského poznávania.