PREDNÁŠKA O KYBERŠIKANE

V pondelok 9.3. 2020 žiaci sekundy navštívili Tekovskú knižnicu za účelom dozvedieť sa niečo nové o kyberšikane. P. K. Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry nám porozprávala dôležité a zaujímavé informácie o kyberšikane. My sme jej porozprávali  či sme už niečo také zažili. Dozvedeli sme sa kontaktné čísla na linku detskej pomoci a webové stránky,  kde sa dozvieme viac informácií. Po video ukážkach nasledovali aktivity,  ktoré žiakov naozaj zaujali. Vyskúšali sme si napríklad ako založiť reklamnú agentúru na ochranu pred kyberšikanou.   

Ja osobne si myslím , že kyberšikana je vážna vec a treba ju riešiť. Deti ktoré trpia šikanou by podľa mňa nemali zatajovať,  že im niekto ubližuje a mali by prijať pomoc iných.  Často sa  takéto prípady končia samovraždou, čo je naozaj veľmi smutné. 

Sheila Šipekiová, sekunda