MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA MESTOM

12.marca 2020 sa v rámci spolupráce na projekte MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe) uskutočnila matematická prechádzka po našom meste s doc.PaedDr.Soňou Čeretkovou, PhD z UKF Nitra. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci 1.a 2. ročníka, ktorí v štvorčlenných a päťčlenných skupinách riešili matematické úlohy súvisiace s reálnymi objektmi v meste. Úlohy našli v rôznych častiach mestského parku pomocou mobilnej aplikácie MathCity Map. Prechádzka nadväzovala na stretnutie z 10.januára 2020, počas ktorého boli tieto úlohy vytvorené a spracované do matematickej prechádzky. Po vyriešení úloh zúčastnení žiaci zhodnotili, že riešiť matematické úlohy vonku je zaujímavé a netradičné a radi sa zúčastnia aj nabudúce.