Batôžtek vianočných aktivít

Dňa 21.12.2023 sa na malom GAVe už tradične uskutočnil Vianočný batôžtek aktivít. Starší žiaci si v rámci rovesníckeho programu pripravili rôzne aktivity a  súťaže. Následne sa žiaci prímy až kvarty zúčastnili vianočných workshopov, ktoré zahŕňali prednášku o včelách – medový workshop, zdobenie medovníkov – ozdobovací workshop , dramatizáciu diela Vianočná koleda – dramatický workshop, kreatívny workshop – vytváranie vianočných ozdôb a tiež hudobný workshop – spievanie vianočných piesní. Po workshopoch sme sa všetci stretli v malej telocvični a popri skvelej vianočnej atmosfére, si  triedy predviedli svoj svedomito nacvičený program. Spolu s triedami vystúpil aj zbor GAV s hudobným sprievodom. Zažili sme pokojné chvíle.

Nina Debrovská – Sekunda