VYHODNOTENIE   OKRESNÉHO  a  KRAJSKÉHO   KOLA  OLYMPIÁDY  V NEMECKOM  JAZYKU 2022 / 2023

KATEGÓRIA 1A:

Dominika Hudecová (Sekunda) – 3. miesto OK

Petra Jakubíková (Príma) – 4. miesto OK

KATEGÓRIA 1B:

René Németh (Tercia) – 4. miesto OK           

Eva Behulová (Kvarta) – 5. miesto OK

KATEGÓRIA 2A:

Vladimíra Pašková (I.A) – 1. miesto OK

Róbert Čunderlík (II.C) – 2. miesto OK   3. miesto KK

KATEGÓRIA 2B:

Daniela Počajiová (Oktáva) – 1. miesto OK    5. miesto KK

Romana Červenáková (Oktáva) – 2. miesto OK  7. miesto KK