Školské kolo Geografickej olympiády

Školské kolo geografickej olympiády v kategórii Z prebehlo tento školský rok online 17. 2. 2023 prostredníctvom platformy EduPage, pričom všetci súťažiaci mali za úlohu vypracovať vedomostný test s 30 otázkami s možnosťou výberu odpovede v časovom limite 40 minút. Do jeho riešenia sa zapojilo 64 našich žiakov, z ktorých až 55 bolo úspešnými riešiteľmi, medzi nimi (v riešení testu určeného pre stredoškolákov) aj žiačka sekundy Dominika Hudecová. …

VIAC….

Prednáška

Dnes 8.2.2023 sme na spoločenskovednom seminári privítali doc.PhDr.ThDr. Tomáša Pružinca, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svojou prednáškou o Augustovi Comtovi a sociológii priblížil našim študentom filozofiu tohto významného mysliteľa 19. storočia. Srdečne ďakujeme za veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku❤

VYHODNOTENIE   OKRESNÉHO  a  KRAJSKÉHO   KOLA  OLYMPIÁDY  V NEMECKOM  JAZYKU 2022 / 2023

KATEGÓRIA 1A: Dominika Hudecová (Sekunda) – 3. miesto OK Petra Jakubíková (Príma) – 4. miesto OK KATEGÓRIA 1B: René Németh (Tercia) – 4. miesto OK            Eva Behulová (Kvarta) – 5. miesto OK KATEGÓRIA 2A: Vladimíra Pašková (I.A) – 1. miesto OK Róbert Čunderlík (II.C) – 2. miesto OK   3. miesto KK KATEGÓRIA 2B: Daniela Počajiová (Oktáva) – …

VIAC….

Európska súťaž v štatistike

V termíne od 11. 1. do 1. 2. 2023 prebehla po prvýkrát aj na Slovensku prvá etapa národného kola Európskej súťaže v štatistke, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi. Prvá etapa pozostáva z riešenia troch sád testov po …

VIAC….

Školské kolo MO kat. A

Tento školský rok sa do riešenia školského kola matematickej olympiády v náročnej kategórii A zapojilo osem našich žiakov, z ktorých piati postúpili do krajského kola. Najlepšie výsledky dosiahol Tobiáš Borsík (Oktáva), ktorý sa ako úspešný riešiteľ umiestnil v rámci Nitrianskeho kraja na krásnom 4. mieste. Ďalší naši reprezentanti obsadili v konkurencii 40 súťažiacich 5. miesto – Timotej Šimkovič (IV.D) 7. miesto – Patrik Šabík …

VIAC….

Preventívne aktivity o poruchách príjmu potravy

Trieda Kvarta absolvovala sériu troch 90 minútových sedení s pracovníčkami CPPPaP v Leviciach . Téma bola  PPP- poruchy príjmu potravy. Zúčastnili sme sa rôznych aktivít a dozvedeli sme sa viac o tejto téme. Boj s poruchami príjmu potravy je náročný, a preto je takáto prevencia dôležitá. Rozprávali sme sa o našich stravovacích návykoch, vyskúšali sme si ako pracovať s človekom, ktorý už PPP …

VIAC….

Výchovné predstavenie „Spoločne za rovnosť”

Dňa 16.2.23 sa žiaci Kvarty zúčastnili prednášky: UNISEX. Prednáška bola vedená zaujímavým a pútavým štýlom. Múdre slová boli sprevádzané kampaňami rôznych značiek premietaných na plátne. Kampane a krátke scény z filmov hovorili o témach ako: rovnosť pohlaví, menšie platy žien, feminizmus, a búranie rozdielov v športe. Prednáška bola veľmi poučná a zaujímavá. Odniesli sme si z nej myšlienku, že nezáleží …

VIAC….

Chemický workshop v Bratislave

Dňa 7.2.23, v utorok, sa vybraní študenti T,K,1., 2.,3. ročníka zúčastnili zaujímavého workshopu na FCHPT na STU v Bratislave. V laboratóriách Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov pracovali na zaujímavých pokusoch. Získali nielen nové vedomosti o chemických látkach ale aj nove zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu. Užili si to. 😊

Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. februára 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole olympiády vedomosti účastníkov boli preverené písomným testom. V druhom kole desať najúspešnejších súťažiacich ústnou formou prezentovalo svoje názory a riešenia na rôzne problémy z ľudskoprávnej oblasti. Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala žiačka druhého ročníka Romana Gagačová, ktorá postúpila do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme.

Krajské kolo OSJL

Naši slovenčinári úspešní! V piatok 10. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo v OSJL. V kategórii A sa Danielka Počajiová umiestnila na 2.mieste, v kategórii B Vladimír Baláž na 7. mieste a v kategórii C Adam Pusztai na 1.mieste. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a Adamovi držíme palce ďalej v celoslovenskom kole.