Prednáška z Ekonómie

Dňa 9. 3. 2022 sa uskutočnilo pre budúcich ekonómov diskusné fórum MAGIC OF BUSINESS Obchodnej fakulty EU BA, kde naši študenti získali informácie o študijných programoch Obchodnej fakulty. Za zorganizovanie prednášky ďakujeme nášmu absolventovi Alexandrovi Fraschovi. Gazdíková, Šimeghová