Krajské kolo SOČ – Podpora cestovného ruchu v okrese Levice

Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti prebehlo tento školský rok 30 3. 2022 a v súťažnom odbore č. 08 cestovný ruch nás na ňom reprezentovala autorská dvojica Timea Vrtíková a Noemi Cziriová zo IV. D, ktorá sa vo svojej práci venovala podpore rozvoja cestovného ruchu v okrese Levice. Pandémia ochorenia Covid-19 výrazne zasiahla všetky oblasti hospodárskeho života, vrátane cestovného ruchu, no zároveň v dôsledku obmedzení …

VIAC….

Knižný bazár

PK  anglického jazyka  zorganizovala na našej škole  v marci tohto roku – v  termíne od 21. do 28.marca  2022 už tradičný  KNIŽNÝ  BAZÁR. Žiaci boli prostredníctvom svojich triednych učiteľov aj učiteľov anglického jazyka  vyzvaní, aby  priniesli knihy, ktorým chcú dať nový domov a druhú šancu. Do podujatia sa zapojili  a  peknými knihami  prispeli k dobrej veci  nielen žiaci, ale aj …

VIAC….

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 22.3.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Zapojili sa doň študenti v rôznych kategóriách a všetci boli úspešní. Zo Sekundy sa Dajana Ďurčova umiestnila v kategórii E na krásnom 1. mieste, z ktorého sa žiaľ nedá postúpiť do celoslovenského kola. V kategórii A sa Mariana Kyšová zo Sexty umiestnila na 3. mieste; v kategórii B sa Matej Potočný z 2. …

VIAC….

Olympiáda v informatike

Olympiáda v informatike (OI) je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií už 37 rokov.  Má dve kategórie A a B. Do tejto náročnej súťaže sa prihlásili dvaja žiaci našej školy. Patrik Šabík z II. D triedy v B kategórii a Ján Mederly z III. B triedy v kategŕii A. Postúpili do krajského kola a v ňom Patrik Šabík získal skvelé 2. miesto a Ján Mederly skvelé 3. miesto. …

VIAC….

Školské kolo Ekoolympiáda

V dňoch 11. a 18. marca 2022 sa aj naši žiaci zapojili do školské kolo prvého ročníka Ekoolympiády – súťaže, ktorej hlavným poslaním je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody a ekológií a zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny. Žiaci súťažili online, pričom testové otázky sa týkali štyroch oblastí: voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena. V kategórii 7. …

VIAC….

Matematický Náboj Online 2022

Dňa 18. marca 2022 sa konala medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov Náboj Online nahrádzajúca súťaž Náboj 2022. Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa každý súťažný tím snažil vyriešiť čo najviac príkladov. Počiatočné zadanie obsahovalo šesť príkladov a akonáhle žiaci dospeli u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostali zadanie ďalšieho. O konečnom výsledku rozhodol celkový …

VIAC….

Prednáška z Ekonómie

Dňa 9. 3. 2022 sa uskutočnilo pre budúcich ekonómov diskusné fórum MAGIC OF BUSINESS Obchodnej fakulty EU BA, kde naši študenti získali informácie o študijných programoch Obchodnej fakulty. Za zorganizovanie prednášky ďakujeme nášmu absolventovi Alexandrovi Fraschovi. Gazdíková, Šimeghová