Olympiáda ľudských práv

Dňa 9. februára 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole olympiády vedomosti účastníkov boli preverené písomným testom. V druhom kole desať najúspešnejších súťažiacich ústnou formou prezentovalo svoje názory a riešenia na rôzne problémy z ľudskoprávnej oblasti. Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala žiačka druhého ročníka Romana Gagačová, ktorá postúpila do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme.