Olympiáda kritického myslenia

Dnes 28. 3. 2023 sa 32 žiakov 1. až 4. ročníka zúčastnilo krajského kola Olympiády kritického myslenia. I keď niektoré úlohy boli dosť náročné, našim gavákom držíme palce v boji o postup do celoslovenského kola.

Veľká gratulácia patrí i najúspešnejším žiakom školského kola:

Kategória I. (1. a 2.ročník):

  1. Alexander Samuel Chudý (1. B)
  2. Tobiáš Krajmer (1. B)
  3. Janka Vrbová (Sexta)

Kategória II. (3. a 4.ročník):

  1. Matúš Lehocký (4. C)
  2. Samuel Pacala (4. C)
  3. Marianna Kyšová (Septima)