Matematický B-deň

Tento školský rok usporiadala Katedra matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci s Freudenthalovým inštitútom pre vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov pri Univerzite v Utrechte (Holandsko) už XII. ročník matematickej súťaže s názvom Matematický B-deň, ktorej podstatou je skúmanie, uvažovanie a tímová práca.

Počas 7 hodín riešili žiaci zadanie – zbierku gradovaných úloh s otvorenými matematickými problémami, pričom hlavnú úlohu tentokrát zohrávala voda a džbány. Výsledok svojho skúmania zaznamenávali do záverečnej správy písanej formou vedeckého článku, kde opisovali svoje výsledky a zdôvodnenia.

Na otázku, či je skutočne platí, že nič nie je nemožné, hľadalo v tomto ročníku odpoveď 37 troj- až štvorčlenných tímov z 10 gymnázií celého Slovenska a sme radi, že medzi nimi boli aj tri tímy GAV-ákov.

Tím v zložení Tobiáš Borsík (oktáva), Tomáš Béreš (oktáva), Hana Havranová (oktáva) a Tomáš Svorad (IV. A) sa vďaka svojim originálnym a kreatívnym riešenia, jasne, presne a starostlivo formulovaným záverom prepracoval do prvej desiatky a v celkovom poradí sa v rámci Slovenska umiestnil na 5. mieste.

Blahoželáme!