KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 17.5.2019 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C. Jakub Koprla z 1.D sa umiestnil na 1. mieste, Gabriel Galló z 1. A na 5. mieste a Miriam Telekyová na 6. mieste. K týmto úspechom im srdečne gratulujeme.