Európska súťaž v štatistike

V termíne od 11. 1. do 1. 2. 2023 prebehla po prvýkrát aj na Slovensku prvá etapa národného kola Európskej súťaže v štatistke, ktorú organizuje Eurostat (štatistický úrad Európskej únie) a participujúce národné štatistické úrady EÚ so zámerom zvýšiť štatistické povedomie, gramotnosť a záujem o oficiálnu štatistiku medzi žiakmi a učiteľmi.

Prvá etapa pozostáva z riešenia troch sád testov po 10 otázok a na Slovensku sa do nej zapojilo 322 tímov, z ktorých len 50 postúpilo do druhej etapy.

Tešíme sa, že do tohto užšieho výberu sa prebojovali všetky tri naše tímy GAV-ákov a dosiali v rámci svojej vekovej kategórie veľmi pekné priebežné umiestnenie.

3. miesto – GAV-2C Róbert Čunderlík, Alexandra Danišová, Marek Nichta (II. C)

11. miesto –  (GAV1A727) Adam Arpáš, Filip Grúň, Marcel Trsťanský (I. A)

19. miesto – (TOPGAV) Milan Jánoš, Ronja Novosádová, Jana Vrbová (Sexta)

Blahoželáme a držíme palce v druhej etape súťaže!