DEŇ VEDY

Dňa 20.11.2019 sa žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty,  zúčastnili podujatia pod názvom „DEŇ VEDY“. Žiaci mali možnosť stretnúť sa so zamestnancami Tekovskej hvezdárne, ktorá sídli v Leviciach. Vďaka prednáške o vesmíre sa žiaci dozvedeli veľa nových informácii. V priestoroch telocvične zamestnanci hvezdárne pripravili prenosné digitálne planetárium, v ktorom žiaci pozorovali nočnú oblohu, hviezdy, súhvezdia, Slnečnú sústavu a Galaxie. V prednáškovej …

VIAC….

STARŠÍ UČIA MLADŠÍCH

Aktivita ,,Starší učia mladších” na hodine dejepisu. Žiačky I.A triedy Laura Bartková a Dominika Budovcová žiakom kvarty a tercie priblížili udalosti novembra 1989.

MLADÝ FILMOVÝ TVORCA

GAV TV aj tento rok bola znova úspešná a získala v súťaži amatérskej filmovej tvorby MLADÝ FILMOVÝ TVORCA skvelé 1. miesto vo svojej kategórii. Mladí amatérski tvorcovia – Valéria Valentína Ondrejková, Noemi Cziriová, Simi Kováčová, Timea Vrtíková – v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviedli svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Srdečne gratulujeme.

30 ROKOV OD NEŽNEJ

Dňa 14. 11. 2019 niektorí žiaci tretieho ročníka absolvovali prednášku odborného pracovníka Tekovského múzea Mgr. Petra Plevu na tému 30 rokov od Nežnej… Toto podujatie organizačne zabezpečila Tekovská knižnica v Leviciach. Ďakujeme.

NÁVŠTEVA TEKOVSKÉHO MÚZEA

Dňa 11. 11. 2019 maturanti z dejepisu navštívili Tekovské múzeum, kde si pozreli expozíciu výstavy Normalizované životy – od okupácie po nežnú revolúciu. Študentov výstavou sprevádzal Mgr. Peter Pleva. Ďakujeme.

ABSOLVENTSKÁ PREDNÁŠKA S MICHALOM PASTIEROM

V piatok 8.11.2019 nás prišiel navštíviť v rámci cyklu Absolvenstkých prednášok Michal Pastier, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Zaraguza. Študentom ŽŠR, Preklepov, GAV TV a žiakom SPS porozprával, ako funguje svet reklamy, ako sa dá pracovať na svojom osobnom i profesijnom raste,  a dokonca pospomínal i na svoje pôsobenie v školskom časopise.

CIRCUS DE LA MORTE

Dňa 7.11. 2019 sa na GAVe uskutočnila párty “Circus de la Morte”. Všetci  žiaci Prímy,  Sekundy, Tercie a Kvarty  sa zhromaždili v prednáškovej sále. Tam sme sa zvítali aj s učiteľmi, ktorí boli tiež prezlečení do kostýmov . Navzájom sme si pochválili masky, ktoré boli tento rok naozaj kreatívne. V prednáškovej sále nám pustili krátky strašidelný film o cirkuse, v …

VIAC….

POSEDENIE PRE STARÝCH RODIČOV

V Príme sa dňa 06.11.2019 uskutočnilo posedenie pre starých  rodičov. Pripravili  sme si pre nich pestrý program. Na tomto stretnutí sa ukázali talent primánov. Hneď na začiatku Filip veľmi pekne zarecitoval pre starkých básničku, všetci spoločne sme zaspievali pesničky Oh my darling, Clementina a Tota Heľpa so sólom Adama a Filipa. Pesničky s nami nacvičila p. prof. V. Bieliková. Potom …

VIAC….