POSEDENIE PRE STARÝCH RODIČOV

V Príme sa dňa 06.11.2019 uskutočnilo posedenie pre starých  rodičov. Pripravili  sme si pre nich pestrý program. Na tomto stretnutí sa ukázali talent primánov. Hneď na začiatku Filip veľmi pekne zarecitoval pre starkých básničku, všetci spoločne sme zaspievali pesničky Oh my darling, Clementina a Tota Heľpa so sólom Adama a Filipa. Pesničky s nami nacvičila p. prof. V. Bieliková. Potom nám ďalší talentovaní spolužiaci zahrali na klavíri, zacvičili ukážku z karate, zatancovali moderný tanec. Celý program moderovala Evka. Potom nám starí rodičia porozprávali ako to bolo v škole kedysi, čo vyvádzali. Niektorí si spomenuli aj na p. A. Vrábla, lebo boli ešte jeho žiaci. Zažili sme príjemné popoludnie s množstvom koláčikov, ktoré nám naši starkí s láskou upiekli.

AUTOR: Lea Považanová, Príma