Prednáška SPS

Na seminári z filozofie pri príležitosti 73. výročia vydania Všeobecnej deklarácie ľudských práv nás Martin Balega (náš bývalý žiak a študent práva) oboznámil s obsahom tohto dokumentu, ako aj o nevyhnutnosti uznania a zachovávania ľudských práv a slobôd. Zaujímavá prednáška, aktivity pre žiakov, ako i Martinove osobné skúsenosti zo štúdia práva veľmi pozitívne obohatili dnešnú hodinu. Prednášajúcemu srdečne ďakujeme a …

VIAC….

Vianočná zbierka pre rodiny v núdzi

V dňoch 7. až 9. decembra sa na našej škole uskutočnila materiálna zbierka pre Komunitné centrum v Tekovských Lužanoch. Pomohli sme rodinám v núdzi šatstvom, školskými pomôckami, drogériou, knižkami a hračkami pre deti. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme za láskavú ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Koľko lásky…

GAVáci, veľmi pekne ďakujeme za Váš príspevok do krásneho celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 80 krabičiek, ktoré urobili radosť mnohým seniorom v Leviciach a okolí. Ešte raz, veľká vďaka všetkým!

Aktivita na hodine ANJ

Trieda I.C a hodina angličtiny zameraná na opakovanie ľudských vlastností formou brainstormingu a súťaže

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vyhodnotenie školský rok 2021 / 2022: KATEGÓRIA 1A: (PRÍMA, SEKUNDA) miesto: René Németh (S)                       miesto: Filip Jedlička (S)              miesto: Tatiana Tošálová (S) KATEGÓRIA 1B: (TERCIA, KVARTA) miesto: Patrícia Árendášová (K)           miesto: Laura Parízeková (K)                miesto: Adam Líška (K) KATEGÓRIA 2A: (1. a 2. ročník, KVINTA, SEXTA) miesto: Filip Bočák (X)                 miesto: Ivan Nehrub (II.D)                     miesto: Gréta Czúdorová (X) KATEGÓRIA 2B: …

VIAC….

Svetový deň boja proti AIDS

Dnes 1.12.21 v rámci Svetového dňa boja proti AIDS aktivisti SČK besedovali o HIV a AIDS s prvákmi. Tercia a príma vytvorili symbol tohto dňa živú červenú stužku.