Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vyhodnotenie školský rok 2021 / 2022:

KATEGÓRIA 1A: (PRÍMA, SEKUNDA)

 1. miesto: René Németh (S)                      
 2. miesto: Filip Jedlička (S)             
 3. miesto: Tatiana Tošálová (S)

KATEGÓRIA 1B: (TERCIA, KVARTA)

 1. miesto: Patrícia Árendášová (K)          
 2. miesto: Laura Parízeková (K)               
 3. miesto: Adam Líška (K)

KATEGÓRIA 2A: (1. a 2. ročník, KVINTA, SEXTA)

 1. miesto: Filip Bočák (X)                
 2. miesto: Ivan Nehrub (II.D)                    
 3. miesto: Gréta Czúdorová (X)

KATEGÓRIA 2B: (3. a 4. ročník, SEPTIMA, OKTÁVA)

 1. miesto: Daniela Počajiová (M)             
 2. miesto: Tomáš Béreš (M)                      
 3. miesto: Romana Červenáková (M)