Prednáška SPS

Na seminári z filozofie pri príležitosti 73. výročia vydania Všeobecnej deklarácie ľudských práv nás Martin Balega (náš bývalý žiak a študent práva) oboznámil s obsahom tohto dokumentu, ako aj o nevyhnutnosti uznania a zachovávania ľudských práv a slobôd. Zaujímavá prednáška, aktivity pre žiakov, ako i Martinove osobné skúsenosti zo štúdia práva veľmi pozitívne obohatili dnešnú hodinu. Prednášajúcemu srdečne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v skúškovom období.