V pondelok 21.11.2016 a v utorok 22.11.2016 si rovesnícki aktivisti na našom GAVe L.Teplanová, G. Tereňová, V. Mészárosová, R. Almasi, M. Hajková, M. Šuchterová znova vyskúšali zaujímavé aktivity v triedach 1.A a 1.D. Spoločne trénovali komunikačné zručnosti, spôsoby rozhodovania, triedenia informácii a tiež zisťovali aké predsudky nás všetkých trápia. V podnetnej diskusii  hľadali tvorivé riešenia problémov v každodennom živote.