Prednáška

Dnes 8.2.2023 sme na spoločenskovednom seminári privítali doc.PhDr.ThDr. Tomáša Pružinca, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svojou prednáškou o Augustovi Comtovi a sociológii priblížil našim študentom filozofiu tohto významného mysliteľa 19. storočia. Srdečne ďakujeme za veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku❤