Školské kolo geografickej olympiády, kat. E, F

Školské kolo geografickej olympiády v kat. E, F prebehlo tento školský rok online formou 23. 11. 2022. V časovom limite 90 minút vypracovávali súťažiaci jeden test s úlohami za 100 bodov, pričom v praktickej časti mohli používať aj atlasy. Tematická časť bola tentokrát venovaná objavovaniu Zeme a vesmíru a teoretická časť atmosfére, vodstvu Európy, savanám a stepiam sveta.  

Z našej školy sa do súťaže zapojilo celkovo 14 žiakov. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie umiestnenie dosiahli:

kat. E

1. miesto – Bronislava Vidová (Kvarta)

2. miesto – Zoltán Benefi (Tercia)

3. miesto – Lenka Kopcsányiová (Kvarta)

kat. F

1. miesto – Dominika Hudecová (Sekunda)

2. miesto – Simona Bognárová (Sekunda)

3. miesto – Katarína Mesárová (Príma)

Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole, ktoré sa bude konať 31. 3. 2023.